Què hem votat, què hem opinat, què hem preguntat (Plenari del 25/10/2012)

Informació del grup municipal Compromís al plenari ordinari del 25 d’octubre de 2012:

  • Hem votat A FAVOR de:

De l’aprovació inicial del Reglament del Voluntariat.

– De l’aprovació provisional de la derogació de l’ordenança fiscal 03/29, reguladora de la taxa per l’ús privatiu o l’aprofitament especial constituït al vol, el sòl i el subsòl de les vies públiques municipals al terme municipal de Xàbia, en favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil.

– De l’alienació mitjançant subhasta pública de la finca de titularitat municipal sita a la U.E Mar Azul 1 i 6, identificada com finca 1.B.178 a l’inventari de Béns Municipals. La parcel·la està a la cala de la Barraca, té una superfície de 1.147 metres quadrats i es vendrà per un valor de 285.777 euros.

– De la cessió d’ús d’obres de millora de la xarxa d’abastiment local a Amjasa per al manteniment i reparació que siguen necessàries.

  • Hem votat ABSTENCIÓ a:

– Al dictamen relatiu a les alegacions i suggeriments a l’avantprojecte de la Llei de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de julio, de Costes.

 – Al dictamen relatiu a l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal 01/02, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

  • Hem votat EN CONTRA de:

– De l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal 03/21, reguladora de la taxa per la prestació dels diferents serveis esportius i l’ús de les instal·lacions esportives municipals. Considerem que és una privatització total de molts serveis públics i porta adjunta una pujada de preus abusiva.

  • Hem PREGUNTAT per:

– En què es concretarà el que s’ha dit a la premsa de tornar el doble sentit per a la circulació de vehicles a l’avinguda de Joan Carles I? si es llevaran les places d’aparcament que hi ha ara? (Pepa Chorro).

                     I el regidor d’Urbanisme, Pere Sapena, ha contestat que la qüestió s’ha parlat al Consell d’Urbanisme, que es buscaran bosses d’aparcament, que -segons ell- no es pot funcionar com està ara, que -segons ell- la gent ho demana però que no es pot tornar a permetre aparcar dalt de les voreres. I que se’ns informarà conforme avance el projecte.

– Hi ha alguna notícia sobre la nova ponència de valors cadastrals? (Vicent Chorro).

                     I el regidor d’Urbanisme, Pere Sapena, contesta que no, que això és per a 2013, que no se sap res encara i el que sí han fet en la d’enguany és incorporar molts habitatges que no pagaven.

  • Hem PREGAT que:

– L’Ajuntament revise i arregle l’escultura d’un dofí del parc situat a l’avinguda de Palmela que té les dos aletes trencades i a més la placa s’ha esborrat i no es llig res. (Pepa Chorro).

Escultura danyada denuncia Compromís per Xàbia

L’escultura del dofí té trencades les aletes i el text de la placa s’has esborrat

– Les comissions es convoquen amb el temps suficient per a que els temes que es porten puguen ser estudiats pels regidors. A hores d’ara, moltes qüestions rellevants es tracten per damunt damunt o a presses i sense temps a revisar-les. I les comissions han de ser més importants que els consells. (Vicent Chorro)

Arxivat en: Cultura i Educació, Economia i Ocupació, Local, Sanitat i Benestar Social, Temes, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *