Des de Compromís per Xàbia volem manifestar el nostre malestar amb les diferents actuacions en matèria urbanística que està prenent l’actual equip de govern. Estem a favor de conservar la imatge tradicional dels nuclis històrics de Xàbia, com també trobem que el Pla General camina en la línia adequada, tot i algunes discrepàncies, que ara com ara Xàbia necessita.

No obstant no trobem gens correcta l’actuació de l’equip de govern que avança com ja ve sent tradició, amb presses i sense un ordre concret.

Respecte a tot el que es referisca al Pla General, cal dir que s’han ignorat les esmenes, al·legacions o suggeriments que s’ha fet des de l’oposició, tant en l’anterior com en l’actual legislatura. Pel que fa a la suspensió de llicències, aprovada en l’últim ple, no hem disposat del temps necessari per a estudiar, valorar o tan sols plantejar solucions alternatives.

No entenem tanta urgència a l’hora d’aprovar coses que necessiten consens polític i participació ciutadana, per tal que les decisions que es prenguen tinguen continuïtat en el temps, i que tot el treball acabe plasmant un Pla General que siga de veres un document que marque el futur del poble.

Per descomptat, som conscients de totes les lleis que lliguen les mans i afecten el dia a dia dels ajuntaments, tant en matèria contractual com financera. Ni tampoc dubtem de la bona fe de l’Alcalde i la Regidora, però creguem que si han estat escollits es per prendre decisions polítiques i no únicament tècniques. Ja que si tot tinguera una únia sol·lució técnica, els polítics no fariem falta per a res.

Si el departament va saturat amb tota la feina, caldria plantejar-se, ja que no s’ha fet en els 4 anys anteriors, augmentar el nombre de treballadors o buscar reforços a través de programes europeus, per agilitzar la gestió.

No obstant això, el fet d’intentar acontentar a tots, com en el cas del restaurant del segon Muntanyar, juntament amb l’ús del “rodillo” que suposa la majoria absoluta per taure endavant temes que podrien ser perfectament negociables amb l’oposició. Així com la negativa a tan sols a debatre la moció sobre habitatge, que vam presentar al ple d’Octubre, denota inseguretat política, manca de model de ciutat i fermesa en cada acte que es fa.

Necessitem tornar a la senda del diàleg, però sobretot, necessitem planificació, debat i consens per tal que el Pla General siga, de veres, el pla de tots i totes.