La formació apunta la necessitat que l’Ajuntament s’adherisca al decret de tanteig i retracte de la Conselleria d’Habitatge per a tindre preferència front altres entitats a l’hora de comprar habitatge del mercat per a fer-la de titularitat pública.

Xàbia, 22 de febrer de 2021

Durant el transcurs del ple ordinari de febrer, Compromís per Xàbia ha instat l’equip de govern, a través del seu portaveu, a adherir-se al decret de tanteig i retracte, de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per a tindre preferència a l’hora de comprar habitatge del mercat privat enfront dels fons voltor i altres actors immobiliaris. D’aquesta manera, apunten que es podria ampliar el parc d’habitatge públic i garantir l’accés a l’habitatge enfront de l’especulació del mercat.

Segons el seu portaveu, Juan Cardona, “ja existeix precedents a la comarca d’Ajuntaments que s’han adherit a aquest decret, amb governs de diferents colors. Pel que esperem que Xàbia s’unisca a aquests per a garantir l’accés a l’habitatge dels xabiencs. Per això, estem front una oportunitat d’or per a traure l’habitatge del mercat de l’especulació i ampliar l’oferta del nostre parc públic”.

Al que ha afegit que “no podem continuar permetent que les i els joves, i no tan joves, marxen a pobles del nostre voltant a causa dels alts preus del lloguer i compra. L’habitatge és un dret fonamental, i consegüentment, totes les administracions han de vetlar perquè tots i totes tinguem accés a un habitatge digne”.

A més, l’edil Vicent Colomer ha manifestat que “creiem que la construcció d’Habitatges protegits ha de ser una de les mesures prioritàries d’aquest Ajuntament, ja que ara té eines i competències per a fer-ho”.